Analyse and synthesis of the existing data

National research Poland


Several non-governmental programs and organisations are implementing projects in Poland to raise awareness and ICT literacy among youth. The most important ones are the Interklasa Program and the Polish Educational Portal Interklasa.

The portal was designed especially for users in small towns and villages, and works as a tool to equalise educational opportunities. It is in fact the main project run under the Interkl@sa Programme and is the leading educational portal on the Polish Internet.

In October 2004 the survey 'True Profile' was carried out by Gemius. It showed that most of the Interklasa users live in small or medium cities and villages:

In 2004 Gemius also carried out another survey in cooperation with Interklasa: "Education on the Internet". This was an Internet survey in which 4364

questionnaires were collected from students (up to 20 years old). The response rate was 2.2%. The survey showed that 92 % of respondents use the Internet for educational purpose. 99.1% of the respondents stated that there is a computer lab in their schools, but mostly they use it together with their class during lessons. Only 35.7% said that they have used a computer at school individually. Computers are used most frequently during the Informatics lessons - 95.5%. The findings show that computer labs at schools are closed after lessons, that students cannot use schools' computers after class and that the school computer equipment is used only for technical lessons and rarely for other subjects.

Bibliography


ICT LITERACY AND MEDIA EDUCATION

Joanna Karczewska Edukacja czytelnicza i medialna.
wydawnictwo: Bea Bleja, Październik 2003

Krzysztof Franek Intermedium. Cyfrowa przyszłość filmu i telewizji
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000

Józef Bednarek Media w nauczaniu
wydawnictwo: Mikom, Grudzień 2002

Rainer Kothe Multimedia. Co i jak.
wydawnictwo: ATLAS, spółka z o.o., Grudzień 2003

Janusz Rulka Multimedia w edukacji
wydawnictwo: Dział Wydawnictw WSP, 2002

Maria Sokół Internet. Przewodnik
Wydawnictwo: Helion 2004

Małgorzata Michałowska, Elżbieta Tomińska  Grażyna Witak-Wcisło, Maria Gudro, Teresa Zawisza-Chlebowska, Teresa Bugajska
Język polski, Świat w słowach i obrazach, program nauczania, klasa 1-3 gimanazjum
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

Bogdan Krzymowski Internet po polsku. Pierwsza pomoc
wydawnictwo: Help, Kwiecień 2001

Dennis Jones Wszystko o internecie. Łatwiejsze niż myślisz.
wydawnictwo: Diogenes, Marzec 2002

Andrzej Kisielewicz, Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela  Helion 2005

Krzysztof Franek Intermedium. Cyfrowa przyszłość filmu i telewizji
wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000

Bogdan Krzymowski  Komputer w szkole
wydawnictwo: Help, 1999

Waldemar Furmanek, Wojciech Walat,
Technika - Informatyka - program nauczania, klasa 4-6 szkoła podstawowa
wydawnictwo: Fosze, 1999

Józef Pielachowski  Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum
wydawnictwo : eMPi2

Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki Współczesna technologia informacyjna i edukacyjna medialna
wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Wrzesień 2004

Bronisław Siemieniecki Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania
wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Grudzień 2002

Wojciech Lewandowski, Bronisław F. Siemieniecki Internet w szkole - materiały do szkoleń
Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999

Bronisław Siemieniecki, Joanna Buczyńska  Komputer w rewalidacji
wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001

MEDIA EDUCATION/LITERACY

Anderson J., Wilkins R.: Żegnaj telewizorku: jak nauczyć swoją rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Internetu. Warszawa 2000
Brycki B.: Środki i metody przekazu audiowizualnego w kształceniu technicznym. Gliwice 1984
Człowieka a telewizja. Pr. zbior. pod red. K. Jakubowicza, B. Puszczewicz. Warszawa 1990
Gajda J.: Środki masowego przekazu w wychowaniu. Lublin 1988
Gajda J.: Telewizja, młodzież, kultura. Warszawa 1987
Goban – Klas T.: Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa 2000
Januszkiewicz F., Skrzydlecki W.: Edukacyjne zastosowanie telewizji. Warszawa 1985
Korzeniowski B.: Telewizja dydaktyczna w nauczaniu początkowym. Warszawa 1982
Kossowski P.: Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa 1999
Lepa A.: Pedagogika mass mediów. Łódź 1999
Media. Pod red. E. Banaszkiewicz – Zygmunt. Warszawa 2000
Media a edukacja: II Międzynarodowa Konferencja. Red. nauk. W. Stryjkowski. Poznań 1999
Media a edukacja: III Międzynarodowa Konferencja. Red. nauk. W. Stryjkowski. Poznań 2000
Media w kulturze, nauce, i oświacie. Pod red. W. Stryjkowskiego, A. Zająca. Tarnów 1996
Ostrowska K.: Telewizja w obwodzie zamkniętym i jej zastosowanie w szkole. Warszawa 1987
Rotkiewicz H.: Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego przekazu Marshalla McLuhana. Wrocław 1983
Szkudlarek T.: Media: szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków 1999
Środki masowego przekazu a człowiek niepełnosprawny. Pod red. A. Hulka. Warszawa 1991
Wydawnictwa ciągłe:
Biernat T.: Media – wychowanie czy manipulacja „Wychowanie na co Dzień” 2000 nr 3 s. 32
Braun – Gałkowska M.: Agresja w reklamach kierowanych do dzieci „Edukacja i Dialog” 2000 nr 5 s. 40-45
Dolata – Makuch E.: Dzieci i młodzież a telewizja i reklama. Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Nowa Szkoła” 1999 nr 8 s. 55-59
Gajda M.: Miejsce mass mediów w edukacji ustawicznej „Ruch Pedagogiczny” 1999 nr 3-4 s. 92-101
Głomska M.: Reklama – tak czy nie? „Wychowawca” 2000 nr 7-8 s. 26-28
Goriszowski W.: Rodzina wobec edukacji multimedialnej „Problemy Rodziny” 2000 nr 1 s. 39-44
Hechsman K.: Wpływ mass mediów na rozwój i wyobraźnię dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Nowa Szkoła” 1999 nr 4 s. 60-61
Janowska I.: Multimedia w edukacji „Nowe Książki” 1996 nr 12 s. 76-77
Kąkolewicz M.: Edukacja medialna – nowa dziedzina kształcenia „Edukacja medialna” 1999 nr 4 s. 41-47
Laszkowska J.: Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2000 nr 7 s. 26-35
Miecugow D.: Czy mass media muszą ogłupiać? „Wychowawca” 1995 nr 4 s. 33-35
Pachociński R.: Szkoła wirtualna: blaski i cienie „Ruch Pedagogiczny” 1998 nr 1-2 s. 114-123
Peterson R: Media w procesie nauczania „Edukacja Medialna” 1997 nr 3 s. 9-13
Pielachowski J.: Udział edukacji medialnej w kształtowaniu sylwetki absolwenta polskiej zreformowanej szkoły „Edukacja Medialna” 1997 nr 4 s. 20-23
Raś D.: Korzystanie z telewizji i komputera a ryzyka ograniczenia rozwoju kontaktów społecznych u uczniów „Chowanna” 2000 nr 1 s. 73-88
Rotkiewicz H.: Świat mediów a edukacja „Ruch Pedagogiczny” 1998 nr 3-4 s. 33-45
Sikorski W.: Edukacja filmowa jako forma minimalizowania negatywnego wpływu ekranowej przemocy „Opieka Wychowanie Terapia” 2000 nr 2 s. 23-27
Sikorski W.: Funkcje wychowawcze telewizji „Edukacja i Dialog” 1999 nr 4 s. 64-70
Strumska – Białko L., Pęcherzewska – Kaczmarek N.: Media a wychowanie „Edukacja i Dialog” 1997 nr 7 s. 79-85
Strykowski W.: Rola mediów w edukacji „Edukacja Medialna” 1996 nr 2 s. 4-10
Śliwerski B.: Media a edukacja szkolna. Zagrożenia czy szanse? „Edukacja Medialna” 1997 nr 4 s. 12-17
Urbaniak A.: Multimedia a wychowanie „Wychowawca” 2000 nr 6 s. 8-12
Wobalis M.: Multimedia i edukacja „Polonistyka” 1998 nr 3 s. 132-136
Wodnicka W.: Edukacja medialna w nauczaniu języka polskiego „Język polski w szkole dla kl. IV-VI” 1999/2000 nr 2 s. 96
Wojcieszek K.: Na co nam to potrzebne? „Remedium” 2000 nr 2 s. 2-4
Wójcik L.: Świat według reklam „Remedium” 1999 nr 7-8 s. 53-65
Wróbel A.: Mass media jako pośrednie środowisko społeczno – wychowawcze „Wychowanie na co Dzień” 2000 nr 10-11 s. 44-46

ICT EDUCATION

Clark D.: Internet w szkole. Warszawa 1995
Hoemski B.: Organizacja i funkcjonowanie szkolnej pracowni mikrokomputerowej. Katowice 1989
Informatyka w szkole: poradnik dyrektora i nauczyciela. Pr. zbior. aut. L. Lewoc [et al.]. Wrocław 1993
Jaskuła S.: Kształtowanie kultury informatycznej uczniów szkół podstawowych. Rzeszów 1993
Juszczyk S.: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice 1998
Juszczyk S.: Podstawy informatyki dla pedagogów. Kraków 1999
Juszczyk S., Gruba P.: Elementy informatyki dla pedagogów. Katowice 1996
Juszczyk S., Zając W.: Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. Katowice 1997
Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Pod red. B. Siemienieckiego. Toruń 1996
Komputer w kształceniu specjalnym: wybrane zagadnienia. Pr. zbior. pod red. J. Łaszczyka. Warszawa 1999
Krzymowski B.: Komputer w szkole. Warszawa 1999
Krzymowski B.: Windows w szkole. Warszawa 1999
Kubiak M. J.: Internet dla nauczyciela: nauczanie na odległość. Warszawa 1997
Kwiatkowski S. M.: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą. Warszawa 1994
Maj J., Nahotko M., Szczęch W.: Zastosowanie komputera w bibliotece: poradnik. Warszawa 1996
Mann W. P.: Arkana edukacji komputerowej: teksty najbardziej popularnych programów. Warszawa 1995
Mikrokomputery w procesie dydaktycznym. Pod. red. J. Piechy. Katowice 1989
My i TI czyli Technologia Informatyczna w edukacji. Pr. zbior. aut L. Baker [et al.] Warszawa 1999
Osmańska – Furmanek W.: Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra 1999
Pachociński R.: Oświata XXI wieku: kierunki przeobrażeń. Warszawa 1999
Papert S.: Burze mózgów: dzieci i komputery. Warszawa 1996
Perspektywa edukacji z komputerem. Pod. red. B. Siemienieckiego. Toruń 1998
Siemieniecki B.: Komputer w edukacji: podstawowe problemy technologii informacyjnej. Toruń 1999
Siemieniecki B.: Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Toruń 1998
Siemieniecki B., Lewandowski W.: Internet w szkole. Toruń 1998
Siemieniecki B., Lewandowski W.: Internet w szkole: materiały do szkoleń. Toruń 1998
Skarbińska A.: SnapGrafx w praktyce nauczyciela. Toruń 1999
Sysło M. M.: Informatyka: poradnik dla nuczyciela. Warszawa 1995
Tanaś M.: Edukacyjne zastosowanie komputerów. Warszawa 1997
Toliver P. R., Kellogg C. Y.: Komputer dla nauczyciela. Warszawa 1997
Wydawnictwa ciągłe:
Braun – Gałkowska M.: Gry komputerowe a psychika dziecka „Edukacja i dialog” 1997 nr 9 s.58-62
Ciastkowski T: Internet w szkole podstawowej i gimnazjum „Nowe w szkole” 1999/2000 nr 9 s. 18-19
Ciastkowski T.: Internet i jego walory kształcące „Nowe w szkole” 1999/2000 nr 2 s. 16-17
Ciastkowski T: Komputer i Internet w pracy dyrektora i administracji „Nowe w szkole” 2000/2001 nr 1 wkładka „Kierowanie Szkołą” s. 3-5
Dałek J., Święcicki K. J.: Projekt „Pracownia Internetowa w każdej gminie”, „Wychowanie Techniczne w Szkole” 1999 nr 4 s. 28-31
Filek T., Jaracz K.: Zastosowanie sieci Internet do wspomaganego komputerowo nauczania „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000 nr 1 s. 56-60
Grygrowski D.: Zastosowanie komputera w edukacji w kontekście rewolucji multimedialnej „Poradnik Bibliotekarza” 1998 nr 1 s. 1-5
Grubiel E., Krupicka M.: Sieć komputerowa – nowe medium w edukacji szkolnej „Edukacja Medialna” 1997 nr 2 s.15-20
Hassa A.: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Możliwości i ograniczenia „Życie Szkoły” 2000 nr 9 s. 542-546
Juszczyk S., Gruba P.: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej „Życie Szkoły” 1996 nr 2 s. 96-101
Kąkol H.: Program nauczania matematyki z elementami informatyki w gimnazjum „Matematyka” 1999 nr 6 s. 334-340
Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 1 „Edukacja Medialna” 1996 nr 2 s.58-62
Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 2 „Edukacja Medialna” 1997 nr 1 s. 43-47
Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 3 „Edukacja Medialna” 1997 nr 2 s. 39-41
Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 4 „Edukacja Medialna” 1997 nr 3 s. 54-57
Kędzierska B.: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania metod i technik komputerowych w procesie kształcenia „Edukacja” 1998 nr 3 s. 75-83
Kędzierska B., Moszner P.: Informatyczne przygotowanie nauczycieli – moda czy konieczność „Edukacja” 1998 nr 3 s. 84-92
Kołodziej J.: Komputer – niewyczerpalne źródło informacji „Wychowanie Techniczne w Szkole” 1998 nr 1 s. 30-36
Kozak W.: Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej cywilizacji – spotkania z komputerem „Język polski w szkole dla klas IV-VI” 2000/2001 nr 2 s. 15-19
Kryskowiak M.: Komputer w nauczaniu „Nowa Edukacja” 1999 nr 1 s. 11-15
Kubiak M.: Internet – nowe medium dla nauczycieli fizyki „Fizyka w Szkole” 1999 nr 5 s. 275-283
Kwiatkowski S. M.: Edukacja informatyczna w najnowszej propozycji podstaw programowych kształcenia ogólnego „Edukacja” 1998 nr 3 s. 71-73
Laszkowska J.: Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2000 nr 7 s. 26-35
Litwin W.: Komputer w nauczaniu języków obcych „Języki Obce w Szkole” 2000 nr 5 s. 32-37
Logan R. K.: Mikrokomputery w systemie edukacji szkolnej „Społeczeństwo Otwarte” 1996 nr 11 s. 26-31
Moczydłowska J.: Uzależnienia od komputera i internetu „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” (wkładka) 1999 nr 5 s. 10-12
Nowakowski Z.: Informatyka dla gimnazjalistów: program nauczania „Wychowanie Techniczne w Szkole” 1999 nr 5 s. 25-39
Pachociński R.: Oświata w społeczeństwie informatycznym „Społeczeństwo Otwarte” 1996 nr 2 s. 36-42
Pachociński R.: Szkoła wirtualna: blaski i cienie „Ruch Pedagogiczny” 1998 nr 1-2 s. 114-123
Panasiuk B.: Multimedialny komputer w nauczaniu muzyki „Edukacja Medialna” 2000 nr 3 s. 47-50
Pęczkowski R., Dylak S.: Edukacja medialna w szkole podstawowej „Edukacja Medialna” 1998 nr 1 s. 27-30
Pielechowski J.: Społeczeństwo informacji i mediów „Edukacja Medialna” 1997 nr 2 s. 12-14
Program Interkl@sa: Przygotowanie nauczycieli w zakresie stosowwania technologii informacyjnej – kluczem do sukcesu reformy edukacyjnej „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000 nr 2-3 s. 57-58, s. 90
Przybyla O.: O komputerowym nauczaniu ortografii „Polonistyka” 1998 nr 9 s. 633-635
Różański S.: Internet w dydaktyce „ Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000 nr 1 s. 23-32
Siemieniecki B.: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej „Wychowanie na co dzień” 1994 nr 3 s. 16
Sysło M. M.: Spotkania i nauka z komputerem a potrzeby techniki z komputerem „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000 nr 1 s. 50-55
Sysło M. M.: Wychowanie techniczne dla społeczeństwa informacyjnego „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000 nr 2-3 s. 68-72
Szypielewicz L.: Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia „Języki Obce w Szkole” 2000 nr 5 s. 37-40
Tadeusiewicz R.: Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2000 nr 2-3 s. 39-45
Tanaś M.: Komputeryzacja kształcenia – stan faktyczny „Ruch Pedagogiczny” 1986 s. 49-55
Wach A.: Gry komputerowe szansą edukacji jutra „Edukacja Medialna” 2000 nr 1 s. 30-33
Wszeborska – Lipińska B.: Komputerowa technologia w edukacji „Psychologia Wychowawcza” 1997 nr 1 s. 44-49
Zaczyński Wł. P.: Teoretyczny kontekst „obecności” komputerów w nauczaniu „Ruch Pedagogiczny” 1986 nr 4 s. 3-19

top

Web development : Média Animation | W3C validated